• Nederlands
sign in
Forgot Passsword? Click here
Don’t have an account yet?

Algemeen

RollComm Media/Hostmij.nu (Kamer van Koophandel 50296574), hierna te noemen Hostmij.nu, verleent u hierbij toegang tot hostmij.nu (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Hostmij.nu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hostmij.nu spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hostmij.nu.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hostmij.nu. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hostmij.nu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.